Toán Lớp 5: 1,Tính thuận tiện S = 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/24 + 1/48 11 + 22 + 33 +…+ 88 + 99 2,Tìm x 135 – x/7 = 56/28 812 * x + 188 * x = 10000

Question

Toán Lớp 5: 1,Tính thuận tiện
S = 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/24 + 1/48
11 + 22 + 33 +…+ 88 + 99
2,Tìm x
135 – x/7 = 56/28
812 * x + 188 * x = 10000, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 12 phút 2022-06-07T22:08:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1, Tính thuận tiện
  A, S = 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/24 + 1/48 
      S x2 = 1 + 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/24
       Sx2 – S =( 1 + 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/24 )  – (  1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/24 + 1/48 )
        S = 1- 1/48
        S = 47/48
  B, 11 + 22 + 33 +…+ 88 + 99
  = 1×11 + 2 x 11 + 3 x 11 + 4 x 11 + … + 8×11 + 9 x 11
  = 11x ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 )
   = 11 x 45
  = 495
  2,Tìm x
  135 – x/7 = 56/28
            x/7 = 135 – 2
            x/7 = 132
  Vậy x/7 = 132/7
  812 * x + 188 * x = 10000
  x* ( 812 + 188 ) = 10000
  x*1000 = 10000
         x =  10000 : 1000
         x = 10

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1, Tính thuận tiện
  A, S = 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/24 + 1/48 
      S x2 = 1 + 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/24
       Sx2 – S =( 1 + 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/24 )  – (  1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/24 + 1/48 )
        S = 1- 1/48
        S = 47/48
  B, 11 + 22 + 33 +…+ 88 + 99
  = 1×11 + 2 x 11 + 3 x 11 + 4 x 11 + … + 8×11 + 9 x 11
  = 11x ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 )
   = 11 x 45
  = 495
  2,Tìm x
  135 – x/7 = 56/28
            x/7 = 135 – 2
            x/7 = 132
  Vậy x/7 = 132/7
  812 * x + 188 * x = 10000
  x* ( 812 + 188 ) = 10000
  x*1000 = 10000
         x =  10000 : 1000
         x = 10
  Chúc Bạn Học Siêu Siêu Tốt!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )