Toán Lớp 5: 1.Tính nhanh 1/2 : 0,5 – 1/4 : 0,25 – 1/8 : 0,125 – 1/10 : 0,1 giúp em với pro

Question

Toán Lớp 5: 1.Tính nhanh
1/2 : 0,5 – 1/4 : 0,25 – 1/8 : 0,125 – 1/10 : 0,1
giúp em với pro, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Hồng 4 tuần 2022-06-01T00:34:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1/2 : 0,5 – 1/4 : 0,25 – 1/8 : 0,125 – 1/10 : 0,1
  =1/2 : 1/2 – 1/4 : 1/4 – 1/8 : 1/8 – 1/10 : 1/10
  =1/2 xx 2/1 – 1/4 xx 4/1 – 1/8 xx 8/1 – 1/10 xx 10/1
  =2/2  – 4/4  – 8/8  – 10/10
  =1  – 1  – 1  – 1
  =-2

 2. @ Xuân Bắc
  1/2 : 0,5 – 1/4 : 0,25 – 1/8 : 0,125 – 1/10 : 0,1
  = 1/2 : 1/2 – 1/4 : 1/4 – 1/8 : 1/8 – 1/10 : 1/10
  = 1 – 1 – 1 – 1
  =-2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )