Toán Lớp 5: 1.Số thập phân gồm: “Chín chục, bảy phần trăm” ; viết là: =–*Số thập phân trên, có phần nguyên là: =-..

Question

Toán Lớp 5: 1.Số thập phân gồm: “Chín chục, bảy phần trăm” ; viết là: ………………..*Số thập phân trên, có phần nguyên là: …………………………………………. *Số thập phân trên, có phần thập phân là: ………, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 1 tháng 2022-12-21T11:05:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   viết là: 90,07
  phần nguyên là: 9 chục, 0 đơn vị
  phần thập phân là: 0 phần mười, 7 phần trăm

 2. 1)
  ** Số đó là: 90,07
  ** Số trên có phần nguyên là 90
  ** Số trên có phần thập phân là 7/100

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )