Toán Lớp 5: 1.Người ta làm một cái hộp hình chữ nhật bằng bìa có chiều dài 45cm; chiều rộng 2,6dm; chiều cao 1,2 dm. Diện tích bìa cần dùng để làm

Question

Toán Lớp 5: 1.Người ta làm một cái hộp hình chữ nhật bằng bìa có chiều dài 45cm; chiều rộng 2,6dm; chiều cao 1,2 dm. Diện tích bìa cần dùng để làm cái hộp đó là …cm2
2.Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 18dm, chiều rộng 15dm, chiều cao bằng trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng. Diện tích xung quanh của hình hộp đó là…dm2
3.Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh bằng 350cm2. Biết chiều dài là 8cm và chiều rộng là 6cm. Chiều cao là…cm, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Nhi 2 tháng 2022-02-17T22:00:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài 1
  Diện tích đáy là: 45 × 2,6 = 117 ( dm2)
  Diện tích bốn bức tường là: ( 45 + 2,6 ) × 2 × 1,2 = 114, 24 ( dm2)
  Diện tích bìa cần dùng để làm hộp là :
  117 + 114, 24 = 231, 24 ( dm2)
  Đ/S: 231,24 dm2
  Bài 2
  Chiều cao của hình hộp chữ nhật đó là:
  ( 18 + 15 ) : 2 = 16,5 ( dm )
  Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là:
  ( 18 + 15 ) × 2 × 16,5 = 1089 ( dm2 )
  Đáp số : 1089 dm2
  Bài 3
  Chu vi một mặt đáy hình hộp chữ nhật là:
  ( 8 +6 ) × 2 = 28 ( cm )
  Chiều cao hình hộp chữ nhật là:
  350 : 28 = 12,5 ( cm )
  Đáp số : 12,5 cm

  Chúc bạn học tốt

 2. 1.

  Diện tích đáy là:

  45 x 2,6 = 117 (dm²)

  Diện tích bốn bức tường là:

  (45 + 2,6) x 2 x 1,2 = 114,24 (dm²)

  Diện tích bìa cần dùng để làm hộp là:

  117 + 114,24 = 231,24 (dm²)

  Đáp số: 231,24dm².

  2.

  Chiều cao của hình hộp chữ nhật đó là :

  ( 18 + 15 ) : 2 = 16,5 ( dm )

  Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là :

  ( 18 + 15 ) x 2 x 16,5 = 1089 ( dm2 )

  Đáp số: 1089 dm2

  3.

  Chu vi một mặt đáy hình hộp chữ nhật là :

   ( 8 + 6 ) x 2 = 28 ( cm )

  Chiều cao hình hộp chữ nhật là:

   350 : 28 = 12,5 ( cm )

  Đáp số: 12,5 cm

  #anhthu

  Nếu hay xin 5*+cảm ơn+CTLHN. Cảm ơn.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )