Toán Lớp 5: 1.Người ta làm một cái hộp hình chữ nhật bằng bìa có chiều dài 45cm; chiều rộng 2,6dm; chiều cao 1,2 dm. Diện tích bìa cần dùng để làm

Question

Toán Lớp 5: 1.Người ta làm một cái hộp hình chữ nhật bằng bìa có chiều dài 45cm; chiều rộng 2,6dm; chiều cao 1,2 dm. Diện tích bìa cần dùng để làm cái hộp đó là …cm2
2.Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 18dm, chiều rộng 15dm, chiều cao bằng trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng. Diện tích xung quanh của hình hộp đó là…dm2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 2 tháng 2022-02-17T20:12:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đổi 2,6 dm = 26 cm

         1,2 dm = 12 cm

  Diện tích xung quanh là:

  (45 + 26) xx 2 xx 12 = 1704 (cm^2)

  Diện tích 2 mặt đáy là:

  (45 xx 26) xx 2 = 2340 (cm^2)

  Diện tích bìa cần dùng là:

  1704 + 2340 = 4044 (cm^2)

  Đáp số: 4044 cm^2

  Bài 2:

  Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

  (18 + 15) : 2 = 16,5 (dm)

  Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

  (18 + 15) xx 2 xx 16,5 = 1089 (dm^2)

  Đáp số: 1089 dm^2

 2. Đổi : 2,6 dm = 26 cm
  1,2 dm = 12 cm
  Diện tích xung quanh là:
  ( 45 + 26 ) × 2 × 12 = 1704 ( cm2 )
  Diện tích hai mặt đáy là :
  ( 45 × 26 ) × 2 = 2340 ( cm2)
  Diện tích bìa cần dùng là :
  1704 + 2340 = 4044 cm2
  Đáp số: 4044 cm2
  Bài 2
  Chiều cao của hình hộp chữ nhật là
  ( 18 + 15 ) : 2 = 16,5 ( dm )
  Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là
  ( 18 + 15 ) × 2 ×16,5 = 1089 dm2
  Đáp số : 1089 dm2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )