Toán Lớp 5: 1.Một miếng đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 60m, biết chiều dài gấp đôi chiều rộng.Người ta lấy 15% diện tích đất để xây nhà. Tính d

Question

Toán Lớp 5: 1.Một miếng đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 60m, biết chiều dài gấp đôi chiều
rộng.Người ta lấy 15% diện tích đất để xây nhà. Tính diện tích đất để xây nhà.
2.Tổng của hai số là 34,4. Nếu gấp số lớn lên 5 lần, số bé lên 3 lần thì được 141,2.
Tìm hai số đó
em còn ít điểm nên mn giúp với ạ,đầy đủ e sẽ cho hay nhất, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 6 tháng 2022-06-19T07:52:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bài 1 :            Bài giải
  Tổng số phần bằng nhau là:
      1+2=3 ( phần )
  Chiều dài hình chữ nhật là :
      60 : 3 x 2 = 40 ( m )
  Chiều rộng hình chữ nhật là :
      60 – 40 = 20 ( m )
  Diện tích miếng đất hình chữ nhật là :
      40×20= 800 ( m* )
  Diện tích để xây nhà là :
      800 : 100 x 15 = 120 ( m* )
                           Đáp số : 120m*
  Bài 2 :          Bài giải 
  Nếu gấp số lớn lên 5 lần thì tổng là :
                34,4 x 5 = 172 
  Số bé là :
              ( 172 – 141,2 ) : 2 = 15,4 
  Số lớn là : 
               34,4 – 15,4 = 19 
                                Đáp số : Số bé : 15,4
                                              Số lớn : 19
            

 2. 2 Nếu gấp số thứ 1 lên 5 lần thì tổng là:34,4×5=172
  Số thứ 2 là: (172-141,2):2= 15,4
  Số thứ 1 là: 34,4-15,4=19
  Đ/s:..
  Cái nỳ học lớp 4 r thỳ dễ mà
  1
  Chiều dài miếng đất là:
     60:(2+1)×2=40(mét)
  Chiều rộng miếng đất là:
      40-20=20(mét)
  Diện tích miếng đất là:
       40×20=800(mét2)
  Diện tích để xây nhà là:
        800:100×15=120(mét2)
                           Đáp số 120m2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )