Toán Lớp 5: 1 hình tam giác có diện tích là 72 cm2 . Tìm đáy và chiều cao của tam giác biết chiều cao bằng 1/4 đáy

Question

Toán Lớp 5: 1 hình tam giác có diện tích là 72 cm2 . Tìm đáy và chiều cao của tam giác biết chiều cao bằng 1/4 đáy, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc 8 tháng 2022-04-19T22:03:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải chi tiết:
  Gọi đáy là a, chiều cao là h
  Theo bài ra, ta có:
  (axxh)/2=72
  axxh=72xx2
  axxh=144
  axx1/4xxa=144
  axxa=144:1/4
  axxa=576
  axxa=24xx24
  a=24
  Thay a=24 vào axxh=144 ta có:
  74xxh=144
  h=144:24
  h=6
                        Đáp số: Chiều cao: 6 cm.
                                        Độ dài đáy: 24 cm.

 2. $\text{@ Jasmine}$
  Tích của đáy và chiều cao của tam giác đó là :
  72 xx 2 = 144 ( cm^2 )
  Gọi chiều cao là a xx 1 , đáy là a xx 4
  Ta có :
  a xx 1 xx a xx 4 = 144
  a xx a xx 4 = 144
  a xx a = 144 div 4
  a xx a = 36
  Mà 6 xx 6 = 36 . Vậy a = 6 , chiều cao là :
  6 xx 1 = 6 ( cm )
  Đáy là :
  6 xx 4 = 24 ( cm )
  Đáp số : chiều cao : 6cm , đáy : 24cm

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )