Toán Lớp 5: 1 HCN có CD gấp 3 lần CR.Nếu CD giảm 2m và CR tăng 8m thì HCN trở thành HV.Tính diện tích HV

Question

Toán Lớp 5: 1 HCN có CD gấp 3 lần CR.Nếu CD giảm 2m và CR tăng 8m thì HCN trở thành HV.Tính diện tích HV, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla Anh 6 tháng 2022-06-19T05:40:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Vì giảm chiều dài 2m tăng chiều rộng 8m thì hình chữ nhật trở thành hình vuông nên chiều dài hình chữ nhật hơn chiều rộng hình chữ nhật là :
  2+8=10(m)
  Hiệu số phần bằng nhau là :
  3-1=2(phần)
  Chiều rộng hình chữ nhật là :
  10:2xx1=5(m)
  Cạnh hình vuông là :
  5+8=13(m)
  Diện tích hình vuông là :
  13xx13=169(m²)
  Đáp số : 169 m^2

 2.      Ron
  Nếu giảm chiều dài 2 m và tằng chiề rộng 8 m thì HCN trở thành HV.
  ⇒ Chiều dài dơn chiều rộng số xăng – ti – mét là: 
          8 + 2 = 10 (m)
  Ta có sơ đồ:
  Chiều dài:     .___.___.___. 
  Chiều rộng:  .___.   10m   
  Theo sơ đồ, ta có:
  10 m ứng với:
     3 – 1 = 2 (phần)
  Chiều rộng là:
     (10 : 2) × 1 = 5 (m)
  Cạnh hình vuông là:
     5 + 8 = 13 (m)
  Diện tích hình vuông là:
     13 × 13 = 169 (m²)
         Đáp số: 169 m²

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )