Toán Lớp 5: 1 :Hai anh em trồng được 84 cây rau .Cứ anh trồng được 3 cây thì em trồng được 4cây .Hỏi mỗi người trồng được bao nhiêu cây ? 2 :):Hai

Question

Toán Lớp 5: 1 :Hai anh em trồng được 84 cây rau .Cứ anh trồng được 3 cây thì em trồng được 4cây .Hỏi mỗi người trồng được bao nhiêu cây ?
2 :):Hai người thợ cùng làm một công việc.Nếu làm một mình thì người thứ nhất làm trong 3 gìờ sẽ hoàn thành công việc, người thứ 2 làm trong 2 giờ sẽ hoàn thành công việc.Hỏi nếu hai người cùng làm thì trong bao lâu sẽ hoàn thành công việc đó ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Châu 2 ngày 2022-12-21T03:39:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài 1 :
  Bài giải :
  Mỗi lần thì cả hai anh em trồng được :
  3 + 4 = 7 ( cây )
  Số lần mà hai anh em trồng là :
  84 : 7 = 12 ( lần )
  ⇒ Anh trồng được số cây là :
  3 * 12 = 36 ( cây )
  ⇒ Em trồng được số cây là :
  4 * 12 = 48 ( cây )
  Đ/S : ……..
  Bài 2 :
  Trong một giờ, người thứ nhất làm được :
  1 : 3 = $\frac{1}{3}$ ( công việc )
  Trong một giờ, người thứ hai làm được :
  1 : 2 = $\frac{1}{2}$ ( công việc )
  Trong một giờ cả hai người làm được :
  $\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{3}$ = $\frac{5}{6}$ ( công việc )
  Nếu hai người đó cùng làm thì xong trong :
  1 : $\frac{5}{6}$ = $\frac{6}{5}$ ( giờ ) = 50 phút
  Đ/S : ……..
  $Gin :333$
  HỌC TỐT

 2. $#nguyentuyen85ts$
  1. Bài giải 
  Mỗi lần hai anh em trồng được:  
  3 + 4 = 7 (cây rau)
  Số lần 2 anh em trồng là:
  84 : 7 =12 (lần)
  Anh trồng được:
  4 x 12 = 48 (cây rau)
  Em trồng được:
  3 x 12 = 36 (cây rau)
   Đáp số : 
  Anh : 48 cây rau
  Em : 36 cây rau
  2. Bài giải 
  1 giờ người thứ nhất làm được là :
  1:3=1/3(công việc)
  1 giờ người thứ hai làm được là :
  1:2=1/2(công việc)
  1 giờ cả hai người làm được là :
  1/3+1/2=5/6( công việc )
  Thời gian hai người đó làm xong công việc là :
  1:5/6=6/5( giờ )
  Đáp số : 6/5 giờ

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )