Toán Lớp 5: 1 đội công nhân có 18 người nhận sửa xong 1 quãng đường trong 20 ngày. hỏi muốn làm xong trong 12 ngày thì cần thêm bao nhiêu người

Question

Toán Lớp 5: 1 đội công nhân có 18 người nhận sửa xong 1 quãng đường trong 20 ngày. hỏi muốn làm xong trong 12 ngày thì cần thêm bao nhiêu người, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 39 phút 2022-06-08T01:23:52+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Muốn công việc đó làm xong trong 1 ngày thì cần số người là:
     18 x 20 = 360 (người)
  Muốn công việc đó làm xong trong 12 ngày thì cần số người là:
     360 : 12 = 30 (người)
  Đội công nhân đó cần thêm số người là:
     30 – 18 = 12 (người)
                   Đáp số: 12 người.
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Muốn công việc đó làm xong trong 1 ngày thì cần số người là:
     18 x 20 = 360 (người)
  Muốn công việc đó làm xong trong 12 ngày thì cần số người là:
     360 : 12 = 30 (người)
  Đội công nhân đó cần thêm số người là:
     30 – 18 = 12 (người)
                   Đ/s: 12 người.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )