Toán Lớp 5: 1.Diện tích 1 hình vuông bằng 36dm2. Chu vi hình vuông là? 2. Bác Mai làm được 170 bông hoa gồm: hoa vàng, hoa xanh và hoa đỏ. Số hoa v

Question

Toán Lớp 5: 1.Diện tích 1 hình vuông bằng 36dm2. Chu vi hình vuông là?
2. Bác Mai làm được 170 bông hoa gồm: hoa vàng, hoa xanh và hoa đỏ. Số hoa vàng bằng 3/5 số hoa xanh. Số hoa đỏ là số bé nhất có hai chữ số. Tính số hoa mỗi loại., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Ngân 6 tháng 2022-05-25T19:47:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1
  cạnh hình vuông là 6 bởi vì 6.6 bằng 36
  chu vi hình vuông là
  6+6+6+6 bằng 24
  2
  số bé nhất có 2 chữ số là 10
  tổng số phần bằng nhau là 
  3+5 bằng 8
  số hoa vàng là
  [(170-10):8)x5 bằng 100
  số hoa xanh là 
  170-100 bằng 100
  đáp số
  số hoa đỏ là 10
  số hoa xanh là 70
  số hoa vàng là 100
   

 2. 1.
  Cạnh của chu vi đó là:
  6×6=36 (dm²)
  Chu vi hình vuông là:
  6×4=24 (dm)
  Đáp số :24 dm
  2.
  Số hoa đỏ là:10 bông
  Tổng số phần bằng nhau là:
  3+5=8
  số hoa vàng là
  [(170-10)÷8]×5 = 100 (bông)
  Số hoa xanh là :
  170-100 =70 (bông)
  Đáp số :Hoa đỏ là 10 bông
  Hoa vàng là 100 bông 
  Hoa xanh là 70 bông
   
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )