Toán Lớp 5: 1}Ba bạn An, Bình, Chi có tất cả 90 viên bi. Tìm số bi của mỗi bạn biết số bi của Bình gấp 3 lần của An; số bi của Chi bằng 7/6 số bi c

Question

Toán Lớp 5: 1}Ba bạn An, Bình, Chi có tất cả 90 viên bi. Tìm số bi của mỗi bạn biết số bi của Bình gấp 3 lần của An; số bi của Chi bằng 7/6 số bi của Bình
2}Một trường tiểu học có 1953 học sinh, trong đó 4 lần học sinh nam bằng 3 lần học sinh nữ. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết 22 phút 2022-06-15T06:48:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải:
  Ta có sơ đồ:
  Chi:   |—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–|
  Bình: |—–|—–|—–|—–|—–|—–|                 90 viên bi
  An:    |—–|—–|
  Số bi của Chi là:
     90 : ( 7 + 6 + 2 ) × 7 = 42 ( viên )
  Số bi của Bình là:
     90 : ( 7 + 6 + 2 ) × 6 = 36 ( viên )
  Số bi của An là: 
     90 – 42 – 36 = 12 ( viên )
  Đáp số: ….
  Bài 2:
  Giải:
  Ta có sơ đồ:
  Nam: |—–|—–|—–|—–|
  Nữ:    |—–|—–|—–|               1953 học sinh
  Số học sinh nam của trường đó là:
     1953 : ( 4 + 3 ) × 4 = 1116 ( học sinh )
  Số học sinh nữ của trường là:
     1953 – 1116 = 837 ( học sinh )
  Đáp số: ……..
  @ Rin

 2. Bài 1 : 
  Ta có sơ đồ :
  Chi : 7 phần
  Bình : 5 phần
  An : 2 phần 
  Số bi của chi là :
  90 : ( 7 + 6 + 2 ) x 7 = 42 ( viên ) 
  Số bi của Bình là :
  90 : ( 7 + 6 + 2 ) x 6 = 36 ( viên )
  Số bi của An là : 
  90 : ( 7 + 6 + 2 ) x 2 = 12 ( viên ) 
  Đ/s : …..
  Bài 2 : 
  Ta có sơ đồ : 
  Nam : 4 phần 
  Nữ : 3 phần
  Số hs nam có là :
  1935 : ( 4 + 3 ) x 4 = 1116 ( hs )
  Số hs nữ là :
  1953 – 1116 = 837 ( hs )
  Đ/s : ….
  Chúc b học tốt và xin hay nhất ##

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )