Toán Lớp 5: 1,8 m2 = 180…=-..

Question

Toán Lớp 5: 1,8 m2 =  180…………………, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết Nga 2 tháng 2022-03-09T12:01:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{180 : 1,8 = 100.}$
  $\text{Mà 1 m² = 100 dm²}$
  $\text{1,8 m² = 1,8 × 100 = 180 dm²}$
  $\text{Vậy 1,8 m² = 180 dm²}$
   

 2. 1,8m^2= 180dm^2
  Ta lấy 180:1,8= 100
  Mà 1m^2= 100dm^2
  => 1,8m^2= 180dm^2
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )