Toán Lớp 5: 1.56/400 + 56% a}Đúng b) Sai 3/5=600/100 + 60% a}Đúng b) Sai 2.40% phần trăm viết thành số thập phân là: a.2/5 b.3/5 c. 4/5 c.5/5

Question

Toán Lớp 5: 1.56/400 + 56% a}Đúng b)
Sai
3/5=600/100 + 60% a}Đúng b)
Sai
2.40% phần trăm viết thành số thập phân là:
a.2/5 b.3/5 c. 4/5 c.5/5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 2 tháng 2022-12-19T04:18:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1) Vì 56% =$\frac{56}{100}$  nên câu 1 là Sai 
  Giải đáp: b
  2) Ta có :$\frac{600}{100}$ +60%
  =600% +60%
  =660%
  =$\frac{33}{5}$ 
  Vậy bài là Sai
  3) Ta có:
  40% = $\frac{40}{100}$ =$\frac{2}{5}$ 
  Giải đáp: a
   

 2. Sửa đề:
  1. 56/400=56%
  a)Đúng
  b) Sai
  Vì 56/400=14/100=14%
  3/5=600/100 + 60%
  a)Đúng
  b) Sai
  Vì 600/100+60%=600/100+60/100=660/100=33/5
  2.40% viết thành số thập phân là:
  ->a.2/5
  b.3/5
  c. 4/5
  d.5/5
  Vì 40%=40/100=4/10=2/5

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )