Toán Lớp 5: 100×10 1234×10 234+123×10 754×10 98×10

Question

Toán Lớp 5: 100×10
1234×10
234+123×10
754×10
98×10, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Lâm 6 tháng 2022-06-11T13:13:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  100×10=1000
  1234×10=12340
  234+123×10
  234+1230=1564
  754×10=7540
  98×10=980
   

 2. 100 x 10 = 1000.
  1234 x 10 = 12 340.
  234 + 123 x 10 = 234 + 1230 = 1464.
  754 x 10 = 7540.
  98 x 10 = 980.
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )