Toán Lớp 4: Viết cụm từ còn thiếu vào chỗ chấm trong phát biểu :” Những số có–. chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.” Bài 1:Trong các số 3451;

Question

Toán Lớp 4: Viết cụm từ còn thiếu vào chỗ chấm trong phát biểu :” Những số có……… chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.”
Bài 1:Trong các số 3451; 4563; 2050; 2229; 3576; 66816 số nào chia hết cho 3?
Bài 2:Trong các số 3451;4563; 2050; 2229; 3576; 66816 số nào chia hết cho 9?
Bài 3: Với bốn chữ số 0; 6; 1; 2 viết ba số có ba chữ số khác nhau và chia hết cho 9.
Bài 4: Số 94… chia hết cho 9 thì chữ số thích hợp viết vào chỗ chấm là:
Bài 5: Số 2..5 chia hết cho 3 thì chữ số thích hợp viết vào chỗ chấm là:
Bài 6: Số 76… chia hết cho 3 và chia hết cho 2 thì chữ số thích hợp viết vào chỗ chấm là:
Bài 7: Với bốn chữ số 0; 6; 1; 2 viết ba số có ba chữ số khác nhau và chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.
Bài 8: Câu nào đúng?
Số 13 465 không chi hết cho 3.
Số 70 009 chi hết cho 9
Số 78435 không chi hết cho 9
Số có chữ số tận cùng là 0 thì vừa chi hết cho 2 vừa chia hết cho 5
Bài 9: Câu nào sai?
Số 13 465 không chi hết cho 3.
Số 70 009 chi hết cho 9
Số 78435 không chi hết cho 9
Số có chữ số tận cùng là 0 thì vừa chi hết cho 2 vừa chia hết cho 5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 6 tháng 2022-06-19T08:01:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp :

  Bài 1: Các số chia hết cho 3 là: 4563; 2229; 3576; 66816.

  Bài 2: Các số chia hết cho 9 là: 4563; 66 816.

  Bài 3: Các số đó là: 612; 621; 126.

  Bài 4:  Số 945 chia hết cho 9.

  Bài 5: Số 225,255,285 chia hết cho 3.

  Bài 6: Số 762,768 chia hết cho 2 và 3.

  Bài 7: Số 120,102,210 chia hết cho 3 nhưng ko chia hết cho 9.

  Bài 8: 

  a, đúng. Vì ta thấy tổng các chữ số của 13 456 là 1 + 3 + 4 + 5 + 6 = 20, 20 không chia hết cho 3 nên câu này Đúng.

  d, đúng. Vì số có tận cùng là 0 thì vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5

  Bài 9: 

  B,D là câu trả lời sai.

   

 2. Giải đáp

  Bài 1: Các số chia hết cho 3 là: 4563; 2229; 3576; 66816.

  Bài 2: Các số chia hết cho 9 là: 4563; 66 816.

  Bài 3: Các số đó là: 612; 621; 126.

  Bài 4:  Số 945 chia hết cho 9.

  Bài 5: Số 225,255,285 chia hết cho 3.

  Bài 6: Số 762,768 chia hết cho 2 và 3.

  Bài 7: Số 120,102,210 chia hết cho 3 nhưng ko chia hết cho 9.

  Bài 8: 

  a, đúng. Vì ta thấy tổng các chữ số của 13 456 là 1 + 3 + 4 + 5 + 6 = 20, 20 không chia hết cho 3 nên câu này Đúng.

  d, đúng. Vì số có tận cùng là 0 thì vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5

  Bài 9: 

  B,D là câu trả lời sai.

  #anhthu 

  Nếu thấy câu trả lời hay thì mong đc vote 5 sao,CTLHN!

  Chúc bạn học tốt!

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )