Toán Lớp 4: Viết 4 số có 4 chữ số và chia hết cho 9

Question

Toán Lớp 4: Viết 4 số có 4 chữ số và chia hết cho 9, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diệu Hằng 30 phút 2022-06-11T15:04:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. vì các số chia hết cho 9 thì số đó phải có tổng các chữ số chia hết cho 9 
  mà 9 = 1+2+3+3
  vậy ta có các số 1233,1323,1332,2133
   

 2. $\text{ – 4 số có 4 chữ số chia hết cho 9 là : 1008 ; 2340 ; 9675 ; 5031 }$
     $\text{ ( Một số chia hết cho 9 khi tổng các chữ số của số đó chia hết cho 9 ) }$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )