Toán Lớp 4: viết 4 số có 3 chữ số chia hết cho 9

Question

Toán Lớp 4: viết 4 số có 3 chữ số chia hết cho 9, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 4 tuần 2022-06-11T18:19:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số chia hết cho 9 là số có tổng các chữ số chia hết cho 9
  @ : 1 + 3 + 5 = 9 chia hết cho 9
  Nên : 135 chia hết cho 9
  @ : 1 + 0 + 8 = 9 chia hết cho 9
  Nên : 108 chia hết cho 9
  @ : 7 + 5 + 6 = 18 chia hết cho 9
  Nên : 756 chia hết cho 9
  @ : 7 + 7 + 4 = 18 chia hết cho 9
  Nên : 774 chia hết cho 9
  …..
  Vậy : 4 số có 3 chữ số chia hết cho 9 là : 135; 108; 756; 774
   

 2. 108;117;126;999
  Vì các số kia có tổng chia hết cho 9 nên các số đó chia hết cho 9 . 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )