Toán Lớp 4: tuổi của mẹ hồng và hồng cộng lại là 50 tuổi.bố mẹ hồng cưới nhau năm mẹ hồng 28 tuổi,hai năm sau đó thì sinh ra hồng.hỏi hiện nay mẹ h

Question

Toán Lớp 4: tuổi của mẹ hồng và hồng cộng lại là 50 tuổi.bố mẹ hồng cưới nhau năm mẹ hồng 28 tuổi,hai năm sau đó thì sinh ra hồng.hỏi hiện nay mẹ hồng bao nhiêu ttuổi
ai giúp em với, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 4 tháng 2022-03-01T20:37:22+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Nếu bố mẹ Hồng cưới nhau năm mẹ Hồng 28 tuổi và sau 2 năm thì sinh ra Hồng thì mẹ sinh Hồng ra năm 30 tuổi, vậy mẹ hơn Hồng  30 tuổi.
    Số tuổi của mẹ Hồng là:
    (50 + 30) : 2 = 40 (tuổi)
                         Đáp số: 40 tuổi

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )