Toán Lớp 4: Từ 3 chữ số 4,0,5 hãy viết các số có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 2,5,9

Question

Toán Lớp 4: Từ 3 chữ số 4,0,5 hãy viết các số có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 2,5,9, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ anh 6 tháng 2022-05-25T23:41:08+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Số chia hết cho 2 là : 450, 504, 540

  Số chia hết cho 5 là : 405, 450, 540

  Số chia hết cho 9 là : 405, 450, 540

  Vậy các số chia hết cho cả 2, 5, 9 là số : 450 và 540

   

 2. Các số được lập ra sẽ chia hết cho $2$ và $5$.
  → Những số đó có chữ số tận cùng là $0$.
  Các số lập được từ 3 chữ số $4; 0$ và $5$ mà có tận cùng $0$ là số $450$ và $540.$
  Tổng các chữ số của $2$ số vừa lập được là: $4 + 5 + 0 = 9.$
  → $450$ và $540$ chia hết cho $9.$
  Vậy các số lập được thỏa mãn đề bài là $540$ và $450.$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )