Toán Lớp 4: Trung bình cộng hai cạnh liên tiếp của một mảnh đất hình chữ nhat là 42m chiều rộng ngắn hơn chiêu dài là 26m ,tính chiều dài, chiều r

Question

Toán Lớp 4: Trung bình cộng hai cạnh liên tiếp của một mảnh đất hình chữ nhat là 42m chiều rộng ngắn hơn chiêu dài là 26m ,tính chiều dài, chiều rộng của mảnh đất hơn đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoài Hương 2 tuần 2022-06-08T02:55:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải chi tiết:
  Tổng chiều dài và chiều rộng mảnh đất đó là:
          42xx2=84 (m)
  Chiều dài mảnh đất đó là:
          (84+26):2=55 (m)
  Chiều rộng mảnh đất đó là:
          84-55=29 (m)
                      Đáp số: Chiều dài: 55 m.
                                      Chiều rộng: 29 m.
                                                
  @uniquetimehunter
                                                

 2. Giải đáp:
  Chiều dài: 55    Chiều rộng: 29 m
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tổng của chiều rộng và chiều dài là:
  42 x 2 = 84 (m)
  Chiều dài là:
  (84 + 26) : 2 = 55 (m)
  Chiều rộng là:
  84 – 55 = 29 (m)
              Đáp số: Chiều dài: 55 m
                           Chiều rộng: 29 m
  Làm theo bài toán tổng-hiệu
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )