Toán Lớp 4: trung bình cộng của số ba bằng 18 biết số thứ nhất bằng 28 và gấp đổi số thứ 2 . Tìm số thứ ba

Question

Toán Lớp 4: trung bình cộng của số ba bằng 18 biết số thứ nhất bằng 28 và gấp đổi số thứ 2 . Tìm số thứ ba, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 6 tháng 2022-05-25T18:39:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Tổng của 3 số là :
  18 x 3  = 54 
  Số thứ hai là :
  28 : 2 = 14
  Số thứ ba là :
  54 – 28 – 14 = 12
  Đáp số : 12
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng của ba số là: 
           18 xx 3 = 54
  Số thứ hai là:
           28 : 2 = 14
  Số thứ ba là:
           54 – 28 – 14 = 12
                     Đáp số: 12

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )