Toán Lớp 4: Trung bình cộng của hai số là số chẵn lớn nhất có 4 chữ số,biết số kia là số lẻ bé nhất có 3 chữ số.Tìm số còn lại.

Question

Toán Lớp 4: Trung bình cộng của hai số là số chẵn lớn nhất có 4 chữ số,biết số kia là số lẻ bé nhất có 3 chữ số.Tìm số còn lại., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Tú 40 phút 2022-06-07T08:02:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số chẵn lớn nhất có 4 chữ số là : 9998
  Số lẻ bé nhất có 3 chữ số là : 101
                    Tổng của hai số đó là :
                             9998 × 2 = 19996
                    Vậy số còn lại là :
                              19996 – 101 = 19895
                                               Đáp số : 19895
   

 2. Giải đáp:
   19895
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số chẵn lớn nhất có 4 chữ số là: 9998
  ⇒ Trung bình cộng của hai số là 9998
  Tổng của hai số là:
  9998  x  2 = 19996
  Số lẻ bé nhất có ba chữ số là: 101
  Số còn lại là: 19996 – 101 = 19895
                          Đáp số: 19895

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )