Toán Lớp 4: Trung bình cộng của hai số là 60 biết một trong hai số đó là 20 tìm số còn lại

Question

Toán Lớp 4: Trung bình cộng của hai số là 60 biết một trong hai số đó là 20 tìm số còn lại, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phước Bình 6 tháng 2022-06-11T13:27:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:100
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  gọi số đó là a
  theo giả thuyết (20+a)/2=60=>20+a=120=>a=100
   Chúc em học tốt nhé!!!

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết :
  $\\$
    Tổng của 2 số đó là:
      60 × 2 = 120
    Số còn lại là:
       120 – 20 = 100 
   Đáp số: 100
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )