Toán Lớp 4: Trung binh cộng của hai số là 215 ;số lớn hơn số bé là 98, tìm hai số đó.

Question

Toán Lớp 4: Trung binh cộng của hai số là 215 ;số lớn hơn số bé là 98, tìm hai số đó., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 6 tháng 2022-06-20T23:27:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số bé bằng : 215 – 98=117
   Số lớn bằng: 215 x 2 – 117= 313                                                                                                        Đáp số: số lớn : 313, số bé : 117
       

 2. Tổng 2 số là:
  215 × 2 = 430
  Số lớn là:
  (430 + 98) : 2 = 264
  Số bé là:
  430 – 264 = 166
  Vậy số lơn là 264 và số bé là 166
  Gửi bạn

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )