Toán Lớp 4: Trung bình cộng của hai số là 185.Số bé là 120.Tìm số lớn. CB lm lẹ cho mik nha !

Question

Toán Lớp 4: Trung bình cộng của hai số là 185.Số bé là 120.Tìm số lớn.
CB lm lẹ cho mik nha !, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 2 ngày 2022-04-19T08:13:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{ Tổng của hai số là : }$
    $\text{ 185 × 2 = 370 }$
  $\text{ Số lớn là : }$
    $\text{ 370 – 120 = 250 }$
                $\text{ Đáp số : 250 }$
   

 2. Tổng 2 số đó là:
            185×2=370
  Số lớn là:
            370-120=250
                        Đáp số : 250.
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )