Toán Lớp 4: Trung bình cộng của ba số là 75. Tìm ba số đó biết số thứ nhất kém số thứ hai 12. Số thứ hai kém số thứ ba 18.

Question

Toán Lớp 4: Trung bình cộng của ba số là 75. Tìm ba số đó biết số thứ nhất kém
số thứ hai 12. Số thứ hai kém số thứ ba 18., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Phượng 1 tháng 2022-12-21T14:30:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Nếu số thứ nhất số thứ hai 12, số thứ hai kém số thứ ba 18 thì số thứ nhất kém số thứ ba là 30 .
   Tổng 3 số là :  75 x 3 = 225
  Gọi ST1 là : A ; ST2 là B ; ST3 là : C
   Ta có : 
   B – A = 12 
   C – B = 18
   C – A = 30
   A + B + C = 225
   A + A + 12 + A + 30 = 225
  A x 3 + ( 12 + 30 ) = 225
  A x 3 + 42 = 225
  A x 3 = 225 – 42
  A x 3 = 183
  A= 183 : 3 
  A = 61 
  Vậy ST1 = 61 
  ST2 là : 61 + 12 = 73
  ST3 là : 73 + 18 = 91
  Vậy ST1 là 61 , ST2 là 73 , ST3 là 91
  Nếu bạn ko hiểu ở chỗ nào thì bạn hãy hỏi mk ở phần bình luận ạ !!!
  ->-> xin hay nhất <-<-
   

 2. Số thứ nhất là
  75-12=63
  Số thứ 3 là
  75+12=87
  Số thứ Hai là số ở giữa nên số thứ Hai là 75
  Cho mình 5 sao nha

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )