Toán Lớp 4: Trung bình Cộng của 5 số lẻ liên tiếp là 101 tìm 5 số lẻ đó

Question

Toán Lớp 4: Trung bình Cộng của 5 số lẻ liên tiếp là 101 tìm 5 số lẻ đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phước Bình 1 tháng 2022-12-22T11:39:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Vì số trung bình cộng luôn là số ở giữa
  ⇒ Số lẻ thứ ba là 101
  Số lẻ thứ hai là :
  101 – 2 = 99
  Số lẻ thứ nhất là :
  99 – 2 = 97
  Số lẻ thứ tư là :
  101 + 2 = 103
  Số lẻ thứ năm là :
  103 + 2 = 105
  Vậy 5 số lẻ đó là : 97 ; 99 ; 101 ; 103 ; 105
  #$Gin :333$
   

 2. $@Elaina2k4$
  Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì: Trung bình cộng thường nằm ở giữa nên:
            $101$ là ở giữa
  $5$ số lẻ đó là: $97, 99, 101, 103, 105$
   Vì:  1,  $101 – 2 = 99$
         2,  $99 – 2 = 97$
         3,  $101 + 2 = 103$
         4,  $103 + 2 = 105$
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )