Toán Lớp 4: Trung binh cong cua 3 so le lien tiếp la 2075. Tim 3 so do. giúp em vs ạ em cám ơn nhều

Question

Toán Lớp 4: Trung binh cong cua 3 so le lien tiếp la 2075. Tim 3 so do.
giúp em vs ạ
em cám ơn nhều, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 5 tháng 2022-06-20T12:13:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: 2073; 2075; 2077
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  trung bình cộng của 3 số lẻ liên tiếp chính là số lẻ thứ hai là 2075
  vây 3 số cần tìm là: 2073; 2075; 2077

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết: 
  Vì 3 số đó là 3 số lẻ liên tiếp.
  =>TBC là số ở giữa và 2 số liền nhau cách nhau 3 đơn vị.
  =>Số thứ nhất là 2075-2=2073
  Số thứ 3 là:
       2075+2=1=2077.
  Vậy 3 số cần tìm là 2073;2075;2077.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )