Toán Lớp 4: trung bình cộng của 2 số là 56 số thứ nhất lớn hơn số thứ hai 38 hỏi ba số đó là chỉ cần chả lời hai số đó là…;… thôi nha

Question

Toán Lớp 4: trung bình cộng của 2 số là 56 số thứ nhất lớn hơn số thứ hai 38 hỏi ba số đó là chỉ cần chả lời hai số đó là…;… thôi nha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 4 ngày 2022-06-18T20:35:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Số thứ nhất :75
  Số thứ hai : 37
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài giải
  Tổng hai số là:
  56 x 2=112
  Số thứ nhất là:
  (112 + 38) : 2=75
  Số thứ hai là:
  112-75=37
  Đáp số: Số thứ nhất :75
               Số thứ hai : 37

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng của 2 số đó là :
  56 xx 2 = 112 .
  Số thứ nhất là :
  ( 112 + 38 ) : 2 = 75 .
  Số thứ nhất là :
  112 – 75 = 37 .
  Đáp số : Số thứ nhất : 75 ; số thứ hai : 37 .
  Xin CTLHN nha !
  Thank you all <3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )