Toán Lớp 4: trung bình cộng 2 số tự nhiên là 36 biết số lớn lớn hơn số bé là 12 tìm 2 số đó

Question

Toán Lớp 4: trung bình cộng 2 số tự nhiên là 36 biết số lớn lớn hơn số bé là 12 tìm 2 số đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hằng 2 tháng 2022-03-09T06:03:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Tổng 2 số đó là :
  36 xx 2 = 72
  Số lớn là :
  ( 72 + 12) : 2 = 42
  Số bé là :
  72 – 42 =30 
  Vậy : Số lớn là : 42
          Số bé là : 30

 2. Tổng hai số đó là:
  36 xx 2 = 72
  Số lớn là:
  (72 + 12) : 2 = 42
  Số bé là:
  72 – 42 = 30
  Vậy số lớn là 42 ; số bé là 30.
         

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )