Toán Lớp 4: Trong vườn nhà nam có 120 cây cam và cây bưởi , trong đó số cây cam nhiều hơn số cây bưởi là 20 cây. Hỏi trong vườn nhà nam có bao nhi

Question

Toán Lớp 4: Trong vườn nhà nam có 120 cây cam và cây bưởi , trong đó số cây cam nhiều hơn số cây bưởi là 20 cây. Hỏi trong vườn nhà nam có bao nhiêu cây bưởi , bao nhiêu cây cam, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 2 tháng 2022-11-23T20:26:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số cây cam là:
  (120+20) : 2 = 70 (cây)
  Số cây bưởi là:
  70 – 20 = 50 (cây) 
  Đáp số: cây cam: 70 cây
  cây bưởi: 50 cây
  -> Giải theo dạng $toán$ tìm hai số khi biết tổng và hiệu

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số cam trong vườn nhà Nam là :
        (120+20):2 =70(cây)
   Số bưởi trong vườn nhà Nam là : 
         120-70=50(cây)
                   Đáp số:bưởi:50 cây
                               cam:70 cây

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )