Toán Lớp 4: trong phép chia một số cho 425 có thương là 53 số dư là số dư lớn nhất có thể được chong phép chia này tìm số bị chia

Question

Toán Lớp 4: trong phép chia một số cho 425 có thương là 53 số dư là số dư lớn nhất có thể được chong phép chia này tìm số bị chia, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 5 ngày 2022-06-17T08:00:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì số chia là 425 nên số dư lớn nhất là : 425 – 1 = 424
  Số bị chia là
  425 xx 53 + 424 = 22949
  Đáp số : 22949

 2. Khi chia cho 425 thì số dư lớn nhất có thể là 424.
  Số bị chia của phép tính đó là :
  53 xx 425 + 424 = 22949
  Đáp số : 22949
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )