Toán Lớp 4: Trong cuộc thi điểm sách, tổng số bài dự thi của học sinh khối 4 và khối 5 là 390 bài. Biết rằng, số bài dự thi của học sinh khối 4 ít

Question

Toán Lớp 4: Trong cuộc thi điểm sách, tổng số bài dự thi của học sinh khối 4 và khối 5 là 390 bài. Biết rằng, số bài dự thi của học sinh khối 4 ít hơn khối 5 là 70 bài. Tính số bài dự thi của học sinh khối 5., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 7 tháng 2022-05-25T15:19:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số bài dự thi của lớp 5 là:
  (390+70):2=230(bài)
  Đáp số:……….

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số bài dự thi học sinh khối 5 là :
  (390 + 70) : 2 = 230 (bài dự thi)
     Đáp số : 230 bài dự thi.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )