Toán Lớp 4: trong các số,540,332,3627,8144,10953 các số chia hết cho 3 là

Question

Toán Lớp 4: trong các số,540,332,3627,8144,10953 các số chia hết cho 3 là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 2 tháng 2022-03-02T07:26:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   540,3627,10953 là chia hết cho 3 vì tổng các chữ số chia hết cho 3

  ~ xin hay nhất ~

 2. Giải đáp:

  ! Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3.

  Ta có:

  540 = 5 + 4 + 0 = 9 \vdots 3 -> 540 \vdots 3

  332 = 3 + 3 + 2 = 8 \cancel{vdots} 3 -> 332 \cancel{vdots} 3

  3627 = 3 + 6 + 2 + 7 = 18 \vdots 3 -> 3627 \vdots 3

  8144 = 8 + 1 + 4 + 4 = 17 \cancel{vdots} 3 -> 8144\cancel{vdots} 3

  10953 = 1 + 0 + 9 + 5 + 3 = 18 \vdots 3 -> 10953 \vdots 3

  Vậy trong các số 540; 332; 3627; 8144; 10 953 các số chia hết cho 3 là: 540; 3627; 10 953.

  $#dariana$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )