Toán Lớp 4: Trên tờ giấy có 88 điểm, hỏi có bao nhiêu đoạn thẳng nối được từ hai trong 88 điểm đó?

Question

Toán Lớp 4: Trên tờ giấy có 88 điểm, hỏi có bao nhiêu đoạn thẳng nối được từ hai trong 88 điểm đó?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 32 phút 2022-05-01T10:55:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $@Shin$

  có số đoạn thẳng nối được từ hai trong 88 điểm là

  88 + 88 : 2 = 88 (đoạn thẳng)

                           đáp số : 88 đoạn thẳng

 2. Giải đáp:

  có số đoạn thẳng nối được từ hai trong 88 điểm là

  88×87:2=3828 (đoạn thẳng)

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )