Toán Lớp 4: Tổng tuổi của hai bố con là 58 tuổi,số tuổi của con ít hơn số tuổi của cha là 32 tuổi.Hỏi bố và con bao nhiêu tuổi?

Question

Toán Lớp 4: Tổng tuổi của hai bố con là 58 tuổi,số tuổi của con ít hơn số tuổi của cha là 32 tuổi.Hỏi bố và con bao nhiêu tuổi?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Linh 58 phút 2022-06-04T17:14:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Tuổi của con là:

  (58 – 32) : 2 = 13 (tuổi)

  Tuổi của bố là:

  13 + 32 = 45 (tuổi)

  Đáp số: Bố: 45 tuổi, Con: 13 tuổi.

 2. Giải đáp:

    Tuổi của bố là : 

  ( 58 + 32 ) : 2 = 45 ( tuổi )

  Tuổi của con là :

  58 – 45 = 13 ( tuổi )

  Đáp số: Tuổi bố : 45 tuổi

  Tuổi con : 13 tuổi

  VOTE MÌNH 5* NKAAA=3333

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )