Toán Lớp 4: Tổng hai số liên tiếp là số chẵn lớn nhất có ba chữ số. Vậy số chẵn bé là:-… Số chẵn lớn là:–…

Question

Toán Lớp 4: Tổng hai số liên tiếp là số chẵn lớn nhất có ba chữ số.
Vậy số chẵn bé là:…….
Số chẵn lớn là:……….., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 5 tháng 2022-06-20T04:36:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số chẵn lớn nhất có ba chữ số là : 998  
  Mà 998 : 2 = 499
  ⇒ Số chẵn lớn là : 500 
       Số chẵn bé là : 498

 2. Giải đáp:
  -Số chẵn bé là: 498
  -Số chẵn lớn là: 500 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Ta có: số chẵn lớn nhất có 3 chữ số là 998
  Mà 998:2=499
  ⇒2 số chẵn cần tìm là 
  Số chẵn bé là: 498
  Số chẵn lớn là: 500 
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )