Toán Lớp 4: tổng hai số là 75 hiệu 2 só là 9 vậy số lớn là

Question

Toán Lớp 4: tổng hai số là 75 hiệu 2 só là 9 vậy số lớn là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Hồng 1 tháng 2022-12-20T22:54:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số lớn là :
  ( 75 + 9 ) : 2 = 42 
  Đáp số : 42
  ————————-
  Công thức : 
  Tìm số lớn : ( Tổng + hiệu ) : 2 
  Tìm số bé : ( Tổng – hiệu ) : 2  

 2. Giải đáp:
  Số lớn là 42
  Trình bày lời giải:
  Số lớn là:
  (75+9):2=42
  Đáp số:42
  Vậy số lớn là 42
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu:
  Số lớn : (tổng+hiệu):2
  Số bé  : (tổng-hiệu):2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )