Toán Lớp 4: Tổng của hai số là số tròn chục lớn nhất có bốn chữ số. Hiệu của hai số là số chẵn lớn nhất có ba chữ số. Tìm hai số đó

Question

Toán Lớp 4: Tổng của hai số là số tròn chục lớn nhất có bốn chữ số. Hiệu của hai số là số chẵn lớn nhất có ba chữ số. Tìm hai số đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoa 2 tháng 2022-12-19T09:10:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Tổng của hai số là số tròn chục lớn nhất có bốn chữ số : 9998
  Hiệu của hai số là số chẵn lớn nhất có ba chữ số : 990
  Số lớn là :
  (9998 + 990) : 2 = 5494
  Số bé là :
  9998 – 5494 = 4504
  Đáp số : Số lớn : 5494
  Số bé :4504 

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng của hai số là số tròn chục lớn nhất có bốn chữ số : 9998
  Hiệu của hai số là số chẵn lớn nhất có ba chữ số : 990
  Số lớn là :
  (9998 + 990) : 2 = 5494
  Số bé là :
  9998 – 5494 = 4504
                      Đ/s:…………
                           ……………
  CHO MIK XIN HAY NHẤT Ạ!!!!!
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )