Toán Lớp 4: Tổng của ba số là 1978 số thứ nhất hơn tổng cua hai số kia là 58 nếu bớt số thứ hai đi 36 đơn vị thì số thứ hai sẽ bằng số thứ ba tim b

Question

Toán Lớp 4: Tổng của ba số là 1978 số thứ nhất hơn tổng cua hai số kia là 58 nếu bớt số thứ hai đi 36 đơn vị thì số thứ hai sẽ bằng số thứ ba tim ba số đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Thúy 1 tuần 2022-06-15T01:34:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số thứ nhất là:
  (1978 + 58) / 2 = 1018
  Tổng hai số kia là:
  1978 – 1018 = 960
  Số thứ hai là:
  (960 + 36) / 2 = 498
  Số thứ ba là:
  960 – 498 = 462
  Đáp số: 1018; 498; 462

 2. Số thứ nhất là :
  ( 1978 + 58 ) : 2 = 1018
  Tổng của số thứ hai và số thứ ba là :
  1978 – 1018 = 960
  Số thứ hai là :
  ( 960 + 36 ) : 2 = 498
  Số thứ ba là :
  960 – 498 = 462
                   Đáp số : Số thứ nhất 1018 ; số thứ hai 496 ; số thứ ba 462
  #dtkc

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )