Toán Lớp 4: Tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp là 81. tìm các số đó

Question

Toán Lớp 4: Tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp là 81. tìm các số đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Quý 2 tuần 2022-06-11T16:51:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Số thứ nhất là 27 
  số thứ hai : 26
  số thứ ba là 28
  Lời giải và giải thích chi tiết:
      Số thứ nhất là :  81 : 3 = 27 
      Số thứ hai : 27 -1 = 26
       Số thứ ba : 27 + 1 = 28
     Vậy Số thứ nhất là 27 , số thứ hai : 26 ; số thứ ba là 28 . 

 2. Giải đáp:
  Ba lần số thứ nhất là :
  81 – ( 1 + 1 + 1) = 78
  Số thứ nhất là :
  78 : 3 =26
  Số thứ hai và thứ 3 là :
   27 và 28
  Nói thêm: Cũng có thể giải như sau :
  Nhận xét : Trung bình cộng của ba số tự nhiên chình là số giữa số đó .
  Số ở giữa của ba số tự nhiên đó là :
  81 : 3 = 27
  Ba số đó là : 26,27 và 28
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )