Toán Lớp 4: tổng 2 số là 58 hiệu 2 số là 28 tìm 2 số đó

Question

Toán Lớp 4: tổng 2 số là 58 hiệu 2 số là 28 tìm 2 số đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Triều Nguyệt 6 ngày 2022-06-17T03:59:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số lớn là :
  (58 + 28) : 2 = 43
  Số bé là :
  43 – 28 = 15
  Đáp số : Số bé : 15
                  Số lớn : 43

 2. @Heo
  Số bé là :
  ( 58 – 28 ) : 2 = 15
  Số lớn là :
  58 – 15 = 43
  Đ/S : ……….
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )