Toán Lớp 4: Tính tổng các số lẻ liên tiếp từ 37 đến 69 bằng cách nhanh nhất

Question

Toán Lớp 4: Tính tổng các số lẻ liên tiếp từ 37 đến 69 bằng cách nhanh nhất, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dạ Nguyệt 1 tháng 2022-12-22T12:00:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ta có :
  Số các số hạng là :
  (69 – 37) : 2 + 1 = 17 (số hạng)
  Tổng của nó là :
  (69 + 37) xx 17 : 2 = 901
  Vậy tổng các số lẻ liên tiếp từ 37 đến 69 là 901

 2. $@$text {trungkienhungyen}
  Giải đáp:
   901
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Dãy số là :
  37, 39, ….., 69
  Có số hạng là :
  (69 – 37) ÷ 2 + 1 = 17 text {(số hạng)}
  Tổng là :
  [(69 + 37) × 17] ÷ 2 = 901
  Đáp số : 901
  Chú thích : Tính (  ) trước rồi × 17
  text {Xin hay nhất}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )