Toán Lớp 4: Tính (theo mẫu) a) 1/2+1/3 2/5+3/2. 2/5+3/4

Question

Toán Lớp 4: Tính (theo mẫu)
a) 1/2+1/3 2/5+3/2. 2/5+3/4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 2 tháng 2022-02-22T02:46:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. @Pun

  a) 1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6

  2/5 + 3/2 = 4/10 + 15/10 = 19/10

  2/5 + 3/4 = 8/20 + 15/20 = 23/20

 2. @ ????????????????????????✨

  Bạn tham khảo ~

  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết :

  a) $\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}=\dfrac{1×3}{2×3}+\dfrac{1×2}{3×2}=\dfrac{3}{6}+\dfrac{2}{6}=\dfrac{3+2}{6}=\dfrac{5}{6}$

  b) $\dfrac{2}{5}+\dfrac{3}{2}=\dfrac{2×2}{5×2}+\dfrac{3×5}{2×5}=\dfrac{4}{10}+\dfrac{15}{10}=\dfrac{19}{10}$

  c) $\dfrac{2}{5}+\dfrac{3}{4}=\dfrac{2×4}{5×4}+\dfrac{3×5}{4×5}=\dfrac{8}{20}+\dfrac{15}{20}=\dfrac{23}{20}$

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )