Toán Lớp 4: tính nhanh: a) 5x87x2x4 b) 326×49+326×52-326

Question

Toán Lớp 4: tính nhanh:
a) 5x87x2x4
b) 326×49+326×52-326, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Lâm 3 ngày 2022-04-19T15:17:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 5 × 87 × 2 × 4 
  = (5 × 2) × (87 × 4)
  = 10 × 348
  = 3480
  b) 326 x 49 + 326 x 52 – 326
  = 326 × (49 + 52 – 1)
  = 326 × (49 + 51)
  = 326 × 100
  = 32600

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 5 xx 87 xx 2 xx 4
  = (5 xx 2) xx (87 xx 4)
  = 10 xx 348
  = 3480
  b) 326 xx 49 + 326 xx 52 – 326
  = 326 xx 49 + 326 xx 52 – 326 xx 1
  = 326 xx (49 + 52 – 1)
  = 326 xx 100
  = 32600

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )