Toán Lớp 4: Tính nhanh a) 32684 + 41325+ 316+ 675 b) 17. 26+ 26. 44+ 39. 26

Question

Toán Lớp 4: Tính nhanh
a) 32684 + 41325+ 316+ 675
b) 17. 26+ 26. 44+ 39. 26, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 5 ngày 2022-08-06T02:00:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $\text{a) 32 684 + 41 325 + 316 + 675}$
  $\text{= (32 684 + 316) + (41 325 + 675)}$
  $\text{= 33 000 + 42 000}$
  $\text{= 75 000}$
  ___________________________
  $\text{b) 17 . 26 + 26 . 44 + 39 . 26}$
  $\text{= 26 . (17 + 44 + 39)}$
  $\text{= 26 . 100}$
  $\text{= 2600}$
  $\textit{#Regina (●’◡’●)}$
   

 2. a) 32684 + 41325+ 316+ 675
  = (32684 + 316) + (41325 + 675)
  = 33000 + 42000
  = 75000
  b) 17 . 26 + 26 . 44 + 39 . 26
  = 26 . (17 + 44 + 39)
  = 26 . 100
  = 2600 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )