Toán Lớp 4: Tính nhanh 45×2+45×3+45×5-100 1276-665-335+724

Question

Toán Lớp 4: Tính nhanh
45×2+45×3+45×5-100
1276-665-335+724, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Phượng 1 tháng 2022-12-22T10:27:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   350
  1000
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  45×2+45×3+45×5-100
  =45×2+45×3+45×5-100
  =45 x ( 2+3+5) -100
  =45 x10 -100
  =450-100
  =350
  1276-665-335+724
  =(1276+724)-(665+335)
  =2000-1000
  =1000

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  45×2+45×3+45×5-100
  =45xx(2+3+5)-100
  =45xx10-100
  =450-100=350
  1276-665-335+724
  =(1276+724)-(665+335)
  =2000-1000
  =1000

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )