Toán Lớp 4: Tính giá trị của biểu thức sau 215 x 86 + 215 x 14 giải

Question

Toán Lớp 4: Tính giá trị của biểu thức sau 215 x 86 + 215 x 14 giải, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Hòa 6 tháng 2022-06-15T20:52:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 215×86+215×14
  = 215×(86+14)
  = 215×100
  = 21500

 2. 215 x 86 + 215 x 14
  = 215 . (86 + 14)
  = 215 . 100
  = 21500

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )