Toán Lớp 4: Tính giá trị của biểu thức..(A) 53278+78045-2573-(B) 99460-(5735+2076)

Question

Toán Lớp 4: Tính giá trị của biểu thức..(A) 53278+78045-2573….(B) 99460-(5735+2076), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Tiên 6 tháng 2022-06-21T06:18:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) 53278 + 78045 – 2573
  = 131323 – 2573
  = 128750.
  b) 99460 – (5732 + 2076)
  = 99460 – 7808
  = 91652.

 2. Tính giá trị biểu thức:
  a. 53 278 + 78 045 – 2573
  = 131 323 – 2573
  = 128 750.
  b. 99 460 – ( 5735 + 2076 )
  = 99 460 – 7811
  = 91 649.
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )